Skład DTP i druk gazet

Prezentacja treści jest ważna, a my specjalizujemy się w tworzeniu gazet, także w składzie graficznym DTP, czyli m.in. w łamaniu treści, czy w tworzeniu layoutu.
Wspieramy tworzenia własnej gazety na kilku płaszczyznach. Są to:
 • skład graficzny gazety w tym:
  • tworzenie layoutu gazety, biuletynu
  • skład DTP
  • projektowanie reklam
  • obróbka cyfrowa zdjęć - w tym wycinanie, pojaśnianie, usuwanie mankamentów
 • druk gazety - duży wybór formatów i gramatur papieru, od gazetowego 40g po magazynowy, nawet 300g
 • transport gazety do klienta
 • przygotowanie wersji on-line, wersji, którą później można w wygodny sposób przeglądać na smartfonie, laptopie, tablecie, komputerze.
 • projektowanie ofert reklamowych i narzędzi niezbędnych do pracy redakcji
 • tworzenie platform internetowych dla gazet i czasopism

Prezentacja usług

Poniżej zamieszczamy prezentację naszych usług. Zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, gdzie przygotujemy kalkulację cenową.
Powyższa prezentacja w formie PDF
lub zobacz wersję dla urządzeń mobilnych

1. Projektowanie

Na tym etapie, po konsultacjach z klientem, przygotowywana jest szata graficzna gazety , a także - w zależności od opcji oferty - dziennikarze i fotografowie wydawnictwa tworzą materiały wypełniające zawartość gazety. Jest to bardzo ważny proces, podczas którego ważny jest częsty kontakt z klientem, podczas którego ten podaje wskazówki i uwagi do treści. Po zaakceptowaniu treści, materiały wędrują do działu DTP.

2. Skład DTP / druk

Podczas tego etapu, wpierw korektorzy wydawnictwa dokonują finalnej korekty materiału, który następnie zostaje przesłany do działu DTP, gdzie graficy składają materiały w jednolitą całość. Po złożeniu gazety w całość projekt w wersji podglądowej zostaje wysłany klientowi do ostatecznej akceptacji.
Po zaakceptowaniu przez klienta, gazeta zostaje przesłana do drukarni, gdzie ta jest drukowana, następnie przechodzi do etapu ostatniego.

3. Kolportaż

Po wydrukowaniu, gazeta trafia do działu kolportażu, gdzie zostaje rozdzielona. W terminie zasugerowanym przez klienta, część pracowników działu kolportażu wyjeżdża w teren, by rozdawać gazetę wybranej grupie docelowej, a inna część rozwozi gazetę po wyznaczonych przez klienta punktach.
Kolportaż jest konsultowany bezpośrednio z klientem. To od klienta zależy jaką ostatnecznie przyjmie formę.

4. Wersja on-line

Poza kolportażem, na życzenie klienta, może zostać stworzona wersja on-line gazety.
Udostępniony zostanie wtedy specjalny kod do e-readera, który można zamieścić na swojej stronie internetowej, blogu, Facebooku. Reader pozwoli czytelnikom przeglądać gazetę on-line bez potrzeby instalowania specjalnego oprogramowania, czy ściągania plików na dysk twardy. Cechuje się szybkością i bezpieczeństwem. Przykładowa gazeta w readerze dostępna jest tutaj: http://presspekt.pl/prasa/#!gazeta[re7]/0/.

Podsumowanie

Cena finalna wyprodukowania gazety zależy od wielu czynników, takich jak ilość stron, wielkość nakładu, liczba numerów, zawartość merytoryczna, forma kolportażu. Jednakże wciąż pozostaje najtańszym medium wielkonakładowym.
Tworząc gazetę wspólnie z doświadczoną firmą, jaką jest wydawnictwo Presspekt, macie Państwo szansę stworzyć wysokiej jakości tani produkt, który trafi z treścią do wybranej grupy docelowej.
Skontaktuj się z naszym działem handlowym i zapytaj o szczegóły.

Strona nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego. Strona jest zaproszeniem do negocjacji. Działamy w modelu b2b.